Pro Accounting Sweden AB

Om företaget

Pro Accounting Sweden AB är en redovisningsbyrå med personlig service som bedriver konsultverksamhet och tjänster inom redovisning-, löner- och ekonomisk administration.

Bolagets ägare Ulrika har mer än 30 års erfarenhet med en bred kompetens inom redovisning/bokföring, fakturering, leverantörsbetalningar, löner, administration, bokslut, deklarationer, årsredovisningar och även på internationell basis.
Arbetet sker mest digitalt och det är ett enkelt och effektivt sätt att jobba på.

Många företag tycker att det är både mer ekonomiskt och bättre ur kvalitetssynpunkt att anlita en extern redovisnings- och/eller löneadministratör. Fördelarna är många, bland annat betalar ni endast för nedlagd tid och får en tydlig kostnadsbild över ekonomifunktionen

Det effektivaste arbetssättet är att koncentrera sig på det man är bäst på, det vill säga sin egen affärsidé. Uppgifter som redovisning och löner som ligger utanför kärnverksamheten upptar dyrbar tid och det kan vara bättre att lägga ut detta på en extern partner.

Välkommen att höra av dig!
Ulrika Landqvist

Pro Accounting Sweden AB
ulrika (@) accounting.se
Momsregistreringsnummer / VAT
556837-5827

Kornknarrsvägen 32
134 42 Gustavsberg
Tfn +46 70 775 59 83

Copyright